Előzmények

Hogyan is jött létre a Rudas-rend? Írta: Hélisz József

Az FTC Baráti Kör már működésének kezdete, azaz dr. Papácsy Ervin elnöksége óta nagy súlyt fektetett arra, hogy ne csak az arra érdemesült fradista sportolókról, edzőkről, sportvezetőkről emlékezzen meg valamely, a pályafutásukhoz köthető alkalomkor vagy évfordulókor, hanem olyan tagjairól is, akik sokat „tettek” a Baráti Körért. Az utóbbiak általában névre szóló emléktárgyakat, porcelán kulacsokat vagy korsókat, esetleg réz serlegeket kaptak.

Mészáros József elnöksége idején a legalább 10 éves tagsággal rendelkező Baráti Kör tagok „örökös tagok” lettek, amelyről névre szóló oklevelet kaptak. Rudas Ferenc elnöksége alatt néhány arra érdemes Baráti Kör tag névre szóló oklevéllel „koszorús tag” lett.

Rudas Ferenc elnökségekor Simon Sándor tagtársunk megtervezte a Baráti Kör jelvényét, amelyet a közgyűlés elfogadott és az FTC akkori elnökével főtitkárként jóváhagyattam. (A jóváhagyatásra azért volt szükség, mert a Baráti Kör jelvénye magában foglalja az FTC címerét.) A jelvényt az Orna Kft. gyártotta le a szükséges példányszámban, amelyet aztán minden tagunk megkaphatott.

Ezzel a korábbi díjazottakon túl, akik otthonukban őrizték meg a kapott emléktárgyakat, okleveleket   lehetővé vált, hogy minden Baráti Kör tag felső ruházatán kitűzőként viselhesse a Baráti Kör jelvényét tanúságot tevén hovatartozásáról.

Sokáig foglalkoztatott azonban az a gondolat, hogy szükség lenne valami olyanra, ami egy szűkebb körben elismerné az FTC-ért sokat tevő Baráti Kör tagok tevékenységét és jó volna, ha ez valamilyen formában nyilvánosságot is kapna.

Amikor elképzelésemben eljutottam odáig, hogy ezt egy kitüntetés formájában kellene megvalósítani, rájöttem, hogy nem szerencsés ezt olyan néven létrehozni, hogy a „Baráti Kör kitüntetése”.

Rudas Ferenc elnökünkhoz fordultam ezután javaslatommal, akinek tetszett az ötlet, de ő is úgy érezte, hogy valami olyannak kellene nevezni a kitüntetést, amely „többet mond”.

Miután nyilvánosságra került, hogy Rudas Ferenc Budapest díszpolgára lesz, már szinte automatikusan „beugrott”, hogy ez a kitüntetés viselje az ő nevét. Az FTC jubileumi bajnokcsapat kapitányának, a Baráti Kör hivatalbeli elnökének pályafutása nagymértékben emelné a kitüntetés súlyát.

Ötletemmel ismét Rudas Ferenc elnökünkhöz fordultam, és azt javasoltam neki, hogy díszpolgársági beiktatásakor a sajtó nyilvánossága előtt jelentse be, hogy kitüntetést alapít azok részére, akik nem sportolókét, edzőként, sportvezetőként sokat tettek az FTC-ért. Rudas Ferenc magáévá tette a javaslatomat és a Városházán a díszpolgárrá avatásakor be is jelentette, hogy ebből az alkalomból kitüntetést alapít.

Ezek után elindult a megvalósítási folyamat. Rudas Ferenc elfogadta javaslatomat, hogy a kitüntetés (például a Mária Terézia-rend mintájára) viselje az ő, azaz a rend alapító nevét és a létszáma az ő 23-as válogatottsági számában legyen maximálva.

A kitüntettek kiválasztása nagy gondossággal és körültekintéssel járt. Először egy közel 40 nevet tartalmazó lista készült el, amely aztán fokozatosan szűkült 23-ra.

A fizikai megvalósításért ismét az Orna Kft.- hez fordultam. A velük való egyeztetés során alakult ki a kitüntetés vagy rendjel végleges formája. Zöld szalagon lógó fehér szegélyű zöld kereszt, közepén a Baráti Kör jelvényével. A kitüntetéshez Orbán Attila tagtársunk számítógépen megtervezte az adományozó oklevél mintáját a rendi kitüntetéssel, Rudas Ferenc játékos korabeli és aktuális fényképével, valamint aláírásával.  Az oklevelek névre szóló példányait egy sokszorosító üzem készítette el.

Az kitüntetések átadása a 23 rendtagnak Rudas Ferenc névnapján, az FTC labdarúgók születésnapján 2015. december 3-án a Fradi Múzeumban ünnepélyesen került sor.  A rendtagok a rendjelüket zöld színű diszdobozban vehették át az ahhoz tartozó adományozó oklevéllel együtt a Fradi Múzeum vezetőjétől, Tobak Csabától és a Baráti Kör alelnökétől, dr. Springer Miklóstól, mivel megromlott egészségi állapota miatt a rendalapító Rudas Ferenc sajnos nem lehetett jelen. Tudtuk azonban, hogy rendalapítónk lélekben velünk volt és hiszem, hogy odaátról most is velünk van. Az eseményről a Fradi Média részletesen, egyéni interjúkkal kiegészítve tudósított.

A rendtagok a kitüntetés tőpéldányát az átadási ünnepségen a Fradi Múzeumnak adományozták. A rendjelek és az oklevelek előállítási költségét a Baráti Kör finanszírozta.

A kitüntetések átadása után tudomásom szerint csak négy személy kifogásolta a kimaradását. Mivel az eredeti bő listát megsemmisítettem, nem tudom, hogy a kifogásolók mindegyike rajta volt-e.

A rend megalapítása után Prohászka János rendtársunk internetes kutatással kiderítette, hogy a Rudas-rendhez hasonló sport tárgyú kitüntetés sehol sem létezik a világon.

Ugyancsak Prohászka János rendtársunk közreműködésével készült el később az Orna Kft.-nél a Rudas-rend kitűzője. A több változatban is megtervezett kitűző végleges változatát a rendtagok többségi szavazattal fogadták el. A kitűző a rendjeltől eltérően zöld szegélyű fehér kereszt és a közepén zöld szegélyű fehér körben lévő „R” betű alatt címerpajzsban az FTC jelvény 3 „E” betűjét tartalmazza. A Baráti Kör jelvényét a kitűző azért nem tartalmazhatta, mert annak az elfogatható kicsinyítése megoldhatatlan volt. A kitűzőt a rendtársak két példányban megkapták és viselhetik.